Load & Go, flytthjälp till ett lägre pris 2019-11-04T09:58:06+00:00

Load & Go, vår flyttservice till lägsta pris

Du bör förstå att för att vi ska kunna hjälpa dig flytta till minimal kostnad följer det bara med en förare per flyttbil.. Du behöver, därför, själv ordna så att en tillräckligt stor arbetsstyrka bestående av vänner och/eller familjemedlemmar finns på plats genom hela flyttprocessen. Antalet personer som behövs beror på typen, volymen och vikten av dina föremål. Lådor kan lätt hanteras av en person om du håller vikten under 20 kg; En soffa kräver åtminstone två personer och en stor garderob totalt fyra extra personer. Generellt sett för en full flyttbil anser vi att åtminstone en person som hjälper föraren är minimum, där två eller tre vore idealt. Kom ihåg att du har bättre koll på sakerna som finns i ditt hushåll än vi har.

För mindre styckegods på 10 till 20 lådor är det möjligt för föraren att själv sköta all lastning och urlastning. Kom ihåg att bokar du vår Load & Go tjänst så kommer föraren bara hjälpa dig stapla och spänna fast godset bak på flyttbilen

Vi kan även ordna med extra arbetskraft i de flesta städer och större kustsamhällen. För mer information kan du läsa om våra tilläggstjänster här

Load & Go | Flytthjälp till ett lägre pris

Load & Go: Pålastning / Avlastning

Our driver will provide assistance to stack and secure the load on the back of the van only

Please understand that to keep the costs to a minimum we only supply one driver per van. You must, therefore, supply an adequate workforce of friends and/or family at both ends of your move. The number of people required depends on the nature, volume and weight of your items. Boxes can easily be handled by one person if you kept the weight under 20 kg; A sofa requires a minimum of two persons and a large wardrobe a total of four extra persons. In general, for a full van, we consider that at least two people are required, three or four is ideal. Remember you know your household items better than we do.

For smaller part loads of 10 to 20 boxes it is possible for 1 person to do all of the loading and unloading alone. Please remember when booking our Load & Go service the driver will assist only to stack and secure the goods on the back of the van

We can also arrange for extra manpower in most cities and larger coastal towns (full loads only). For more information check out our additional services here.

If you require a full packing and/or unpacking service with a team of porters to do all of the loading and unloading European Moving can also offer this service to you.
Please check out our packing service page for more details.

Load & Go: Pålastning / Avlastningstider

Dedikerad flyttbil – Full last

Pålastningstider – 5 timmar
Avlastningstider – 3 timmar

Delad last

Pålastningstider – 2-3 timmar
Avlastningstider – 1-2 timmar

Load & Go Upphämtning och leveransdatum och -tider:

Dedikerad Flyttbil tjänst – Full last

När du har bokat en dedikerad flyttbil via vår Load & Go tjänst, om du väljer en upphämtningsdag mellan måndag och lördag så sker direktleverans, ruttens transiteringstid beror på avståndet. Om leveransdag är viktigare, pratar du med din flyttsamordnare som kan ge dig råd kring bästa möjliga upphämtningsdagen för att tillgodose detta.
Du kan ändra upphämtningsdatum upp till 3 dagar före utan att dra på dig några avgifter. Men, om ändringen sker senare än 3 dagar innan upphämtningen så kan extraavgifter komma att debiteras.
Du får ensam tillgång till flyttbilen och slipper dela utrymmet med andra kunders gods. Du får använda utrymmet och tillåten maxvikt på 20m3 eller 1 ton (full skåpbil) som du vill. Kom ihåg att flyttbilen kan transportera en maximal kapacitet på 20m3 eller 1 ton.

I Norge, Schweiz och Österrike är viktbegränsningen 800kg för styckegods

Du kan välja en morgon- eller eftermiddagstid, morgon är mellan 8.00-12.00 och eftermiddag 12.00-16.00. På grund av verksamhetens karaktär kan förseningar ibland uppstå, vilket är varför vi inte anger några specifika tidpunkter varken för upphämtning eller leverans. Eventuella tidpunkter som anges till dig anges i god tro.
Var god planera för eventuella förseningar eftersom vissa problem inte kan undvikas, till exempel problem med trafiken eller mekaniken. Vi betalar inte ut några ersättningar för sena upphämtningar eller leveranser.

Delad last

Vi kräver ett tidsfönster på 3 arbetsdagar för upphämtning. Vi förväntar oss inte att du ska hålla dig inne under tiden utan strävar efter att ge dig minst 24 timmars varsel, men om vi har utrymme ledigt i en flyttbil i ditt område så kan vi komma att ringa upp dig för att erbjuda dig även detta alternativ.
Vi kräver att någon finns tillgänglig mellan 8.00 – 18.00, kom ihåg att förseningar ibland kan uppstå på grund av flera upphämtningar och leveranser. Ifall föraren är mycket försenad, kan vi skjuta upp din upphämtning till nästföljande morgon.
Vi betalar inte ut någon ersättning för sena upphämtningar eller leveranser.
Frakt av styckegods tar generellt mellan 1 dag och 14 dagar beroende på rutt. Någon måste finnas tillgänglig för att ta hand om leveransen från tidigast möjliga datum. Samtidigt som vi alltid försöker skicka ditt gods på en gång, kan vi komma att ta dem till vår lagerlokal för samlastning med annat gods som ska åt samma håll, din flyttsamordnare kommer informera dig gällande detta då ditt upphämtningsdatum bekräftas. Ifall du inte har flexibiliteten som krävs för upphämtnings- och leveransdatumen så kanske du vill överväga en dedikerad flyttbil (partigods). Kostnaden blir ändå förmodligen mindre än hos de flesta av våra konkurrenter.

Load & Go: Inventarielista

Load & Go: Inventarielista

Vi ber dig förse din flyttsamordnare med en kopia på din inventarielista 3-5 dagar innan upphämtning så att denne kan etablera och bekräfta kubikkapaciteten.

Kom ihåg att det är en omöjlighet för oss att beräkna vikten.

Sedan behöver du ha två kopior på din inventarielista utskrivna i pappersformat på upphämtningsdagen. Du, eller ditt ombud behöver bocka av ditt flyttgods emot denna inventarielista tillsammans med föraren när det tas i och ur flyttbilen. En kopia är till dig och en kopia till föraren, och ni ska båda underteckna varje inventarielista vid upphämtning och leverans.

Observera: Om du önskar skicka ditt gods utan en inventarielista, så gör du detta helt på egen risk.

Tullverket kan också be dig visa upp en lista om de stoppar flyttbilen vid gränsen.

Läs vår flyttguide för andra hjälpsamma tips.

Load & Go: Lastvikt och volym

Våra 3.5 ton skåpbilar har samma viktkapacitet som de flesta andra liknande fordon inom transportbranschen. Vid transport av ditt flyttgods måste mest eftertanke läggas på vikten. Våra skåpbilar kan transportera mellan 20m3-24m3 i volym med 1000kg nyttolast (800 kg i vissa länder, som Schweiz, Norge och Österrike). Viktgränsen är densamma oavsett om skåpbilen är 20m3 eller 24m3.

Din bokning kommer alltid vara baserad på antingen kubikkapacitet ELLER vikt – beroende på det som uppnås först.

Det är värt att tänka på att ifall du har många lådor som väger 20kg så får du bara in 50 lådor i skåpbilen innan du når viktgränsen. Innebörden av detta är att även om din skåpbil kanske bara är halvfull volymmässigt så har den nått full viktskapacitet. Den kan inte enligt lag transportera mer än så.

Observera: Även om de flesta av våra skåpbilar saknar bakgavellyft, kan vi möjligen tillhandahålla en åt dig till extrakostnad och utifrån tillgång. Du bör dock vara medveten om att hydrauliken ger en ytterligare begränsning av maxvikten med 250 kg (detta har ingen påverkan på volymen).

Klicka här för mer information gällande våra tilläggstjänster

Load & Go: Flyttpackning

Om du inte har bokat en fullständig packservice hos European Moving så måste allt gods förpackas och skyddas ordentligt innan upphämtning. Flyttbilarna har inga flyttfiltar och/eller lastutrustning.

Läs vår Flyttguide, och mer specifikt våra packningstips.

Glöm inte att läsa vår information om försäkring.